U najtežim životnim trenucima mogu nam ponuditi ono što najviše trebamo - nadu i vjeru u sebe i svijet oko sebe. 

Majka Tereza

Ralph Waldo Emerson

Leonardo da Vinci

Biblijske

Ivo Andrić

John Stuart Mill

Miroslav Krleža

Paulo Coelho